Hawaiian Phrases For Hawaii Theme Party & Luau Invitations

Invited: Kono

Invitation: Palapala kono

Date/Time: Manawa

Place: Kauwahi

Directions: 'Ao'ao

Bring: Lawe mai

Attendance: Ma’ane’i

Reply/answer: Hua loa’a

I am coming/I will come: E hele mai ana au

I am busy: Pa`ahana nõ au

Don’t forget: Mai poina!

Anniversary: La ho'omana'o

Baby: Keiki or pepe

Birthday: La hanau

Come and eat: Mai e `ai

Celebration: Ho`olaule`a

Congratulate: Ho'omaika'i

Congratulations: Ho'omaika'i 'ana

Our Wedding Day: Ko maua la male 'ana

Promotion/promote: Ho’opi’i

Retirement/retire: Ho’omaha loa

Shower: Kuaua

Wedding: Male 'ana

Wedding feast: 'Aha'aina male

Sweet Sixteen: Momona 'Umi Kumaono

Please join us: Ho'olu komo la kaua

Come celebrate: Hele mei hoohiwahiwa

Come celebrate Taylor's first birthday: Hele me hoohiwahiwa Taylor’s mua loa la hanau

Come celebrate Joe’s 30th birthday: Hele me hoohiwahiwa Joe’s 30th la hanau

Come celebrate the wedding of Bob & Sue : Hele mei hoohiwahiwa Bob a me Sue’s la male’ana

Come celebrate our wedding day: Hele mei hoohiwahiwa ko maua la male 'ana

Come celebrate Jack & Jill's 25th Anniversary: Hele me hoohiwahiwa Jack & Jill's 25th la ho'omana'o

Come celebrate George's retirement: Hele me hoohiwahiwa George's ho'omaha loa

Come celebrate Sharilyn's promotion: Hele me hoohiwahiwa Sharilyn's ho'opi'i

Come to Tiffany's baby shower luau: Hale mai Tiffany's pepe kuaua luau

Thank you for celebrating with us: Mahalo nui loa na ho'olaule'a me la kaua

Book-Online.png
pintrest_edited.jpg
apparrel.png
FaceBook-icon.png
social-share-icon.jpg
As_Seen_On_TV.gif
Blog-Icon.png
Forum-Icon.png
YELP-BUTTON-2_edited.png
As_Seen_On_TV.gif
80012995_102882161215828_699334657778384
images.jpg
Cancellation-Policy-Icon.png
agreement-icon.png
privacy-icon.png
Logo-web.png
members-icon.jpg
Recipes Icon.jpg
webmaster.png
Phrases-Icon.png
back-office.png
Buy on The Fly Icon.jpg
flavor menu icon.jpg
history-icon.png
catering-icon.png
weather icon.jpg
testimonials-icon.png
Rock&IceLogo-yellow-green.gif
Annotation-2019-11-26-18184.gif
window-sticker---mean-tiki.gif
Dan's Facebook Icon.PNG
ebay icon.jpg
fun-facts-icon.png